free amp templates

NAV Online számla - mire kell felkészülni júliusra? 

Több mint 300 ezer hazai vállalkozás közel két éve jelenti számlaadatait a NAV online számla rendszere felé. Július 1-től ez a kör tovább bővül, minden belföldi üzleti partner között kiállított számla online számla adatszolgáltatásra köteles lesz, függetlenül a számla áfaösszegétől, a jelentési értékhatár nullára csökken. A pénzügyesek rémálma lehet a beszerzésekhez kapcsolódó M-lap kötelezettség kibővülése is.

Azt csak találgatni lehet, hogy a Magyarországon bejegyzett közel 1,8 millió áfaalany közül, júliustól mekkora körrel bővül a számlaadatszolgáltatásra kötelezettek, a NAV online számla rendszerével szorosan integrált számlázó rendszert használók köre. Ami bizonyos, hogy a kibővülő kötelezettségen csak az automatizáció segíthet, egyrészt mert a jogszabályi elvárás efelé tolja a cégeket, másrészt a hatékonyság így növelhető, míg a kockázatok így csökkenthetőek. 

Mobirise

Hibaüzenetek a NAV-tól

Lehetséges hibaüzenetek a NAV adatszolgáltatás – eseménynaplóban

 • Számla küldés stornó várakoztatás - Storno invoice waiting for original invoice status! Az eredeti számla, ami le lett sztornózva, még nem kapott státuszt a NAV-tól, mindaddig ezt a hibaüzenetet látjuk a sztornó számlánál, amíg az eredeti RENDBEN vagy MEGSZAKÍTVA státuszt nem kapott.
 • Token igénylés hiba HIBA - Helytelen authentikációs adatok! ERROR- INVALID_SECURITY_USER - Helytelen authentikációs adatok! A számlatömb beállításokban a Felhasználónév vagy a Jelszó nem megfelelő. (Ide a Technikai felhasználó adatait kell beírni!)
 • Token igénylés hiba HIBA - Érvénytelen kérés aláírás! ERROR- INVALID_REQUEST_SIGNATURE - Érvénytelen kérés aláírás! A számlatömb beállításokban az Aláírókulcs nem megfelelő.
 • Token igénylés hiba Token dekódolás sikertelen! Token decode error: System.Security.Cryptography.CryptographicException: Specified key is not a valid size for this algorithm.  A számlatömb beállításokban a Cserekulcs nem megfelelő. 
 • Amennyiben egy számla RENDBEN státuszt kapott, de FIGYELMEZTETÉS-sel, akkor meg kell vizsgálni, mi a figyelmeztetés tárgya, hogy a továbbiakban ezeket a figyelmeztetéseket el lehessen kerülni. (pl. nem létező adószám)

Milyen számlák adatait kell jelenteni 2020. július 1-től a NAV online számla felé?

A legjelentősebb változás az online számla adatszolgáltatással érintett számlák körének kibővülése. Július 1-től bekerülnek az online számla adatszolgáltatásra kötelezett számlák körébe:

 • A 100 ezer forintos értékhatár eltörlése miatt, az áfaösszegtől függetlenül minden belföldi üzleti partner felé kiállított számla,
 • A fordított áfás ügyletek és
 • Az alanyi mentes adózók ügyletei is.

Milyen adatokat kell még jelenteni július 1-től?

 • Az áfabevallási M-lapoknál az értékhatár eltörlésre kerül, minden termékbeszerzéshez, vagy szolgáltatás megvásárlásához kapcsolódó számlatételről be kell adni az M-lapot, nem csak a 100ezer forint feletti tételekről.
 • Kötelező a vevők adószámának feltüntetése a számlán és az XML állományokban, az értékhatárra való tekintet nélkül. Ezért a vállalati rendszerekben – ERP, könyvelőprogram, nyilvántartások - érdemes a vevői adatokat még időben átvizsgálni, ha lehet, ezek ellenőrzését automatizálni.
 • Kézi számlák esetében 5 napról 4 napra rövidül a jelentési határidő. (A számlázóprogrammal kiállított számlák esetében nincs változás, marad az azonnali jelentési kötelezettség.)

Milyen megoldások segítik az adatszolgáltatást?

A jogszabályi környezet a számlaadatok bekötésére többféle megoldásra is lehetőséget biztosít. Legegyszerűbb helyzetben azok a cégek vannak, akik olyan számlázóprogramot használnak, amelyben a program készítői elérhetővé teszik az online számla rendelet miatt szükségessé váló követés megoldását. Jó esetben a módosítások egyszerűen, a számlázási folyamatok jelentősebb átalakítása nélkül, elérhető áron és határidőre befrissülnek.
Nehezebb a jogszabályoknak való megfelelés abban az esetben, ha a számlázóprogram fejlesztése, a jogszabályok lekövetése nem tud a számlázórendszeren belül határidőre megvalósulni, akár fejlesztői kapacitások hiányában, akár a szükséges ráfordítások irreálisan magas költsége miatt. Ebben az esetben jó alternatíva a jogszabályoknak megfelelő, külső számla-adatszolgáltató modul használata. Egy külső, gépi modul biztosítani képes az online, automatizált adatbeküldést, s akár egy cég, vagy cégcsoport több számlázórendszerének adatait tudja automatikusan jelenteni a NAV online számla felé.

© Copyright 2019 Doki for Vets - Minden jog fenntartva